تعداد اتباع خارجی در کشور 4 میلیون و 990 هزار و 663 نفر است

اداره مهاجرت ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد اتباع خارجی در کشور 4 میلیون و 990 هزار و 663 نفر است.

بر این اساس، تعداد سوری‌های تحت حمایت موقت 3 میلیون و 381 هزار و 429 نفر است.

همچنین 554 هزار و 114 شهروند سوری داوطلبانه، به کشورشان بازگشتند.

بر اساس این بیانیه 300 هزار و 720 تبعه خارجی تحت حمایت بین المللی نیز در ترکیه اقامت دارند.

تعداد اتباع خارجی دارای مجوز اقامت نیز یک میلیون و 308 هزار و 514 نفر اعلام شد.