سی و ششمین مسابقه دختر قبرس شمالی و بیست و پنجمین مسابقه پسر قبرس شمالی در سال ۲۰۲۳ در هتل آرکین ایسکله در تاریخ ۳۱ آگوست برگزار خواهد شد.

مروری بر مطبوعات ترکیه؛ دوشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳