حفاظت از مرز ترکیه و ایران با فناوری‌های پیشرفته ازعبور غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

استفاده از فناوری پیشرفته از جمله برج‌های الکترواپتیکی، دوربین‌های حرارتی دید در شب، سیستم روشنایی و سنسورهای لرزه نگاری که سیستم یکپارچه امنیت مرزی را تشکیل می‌دهند، از عبور غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

خبرگزاری آناتولی با استفاده از هلی‌شات از این دیوار امنیت مرزی در منطقه آغری در مرز ترکیه و ایران تصویربرداری کرد.

عثمان وارل، استاندار آغری اظهار داشت: این استان که 87 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد، شهر مهمی است. هدف ما جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به‌ویژه عبورهای غیرقانونی اتباع افغانستان است.

وارل با اشاره به تدابیر گسترده امنیتی در مرز ایران و ترکیه، گفت: دیوار مدولار مرزی در حدود 84 کیلومتر از 87 کیلومتر خط مرزی ما تکمیل شده است.

وی افزود: این دیوار مرزی حدود 3 متر ارتفاع دارد و سیم خاردار یک متری روی آن قرار دارد. این تنها یک دیوار مرزی نیست؛ این یک سیستم امنیت مرزی یکپارچه است.

وارل ابراز داشت: ساخت دیوار مرزی را در دسامبر 2020 تکمیل کردیم. نقش بسیار قابل توجهی در امنیت مرزی داشته‌ است. امسال از ورود حدود 13 هزار و 800 مهاجر غیرقانونی جلوگیری کردیم.