Megagarden Park - HamiHolding

برای اولین بر با شرایطی مشابه یک شهروند ترکیه، خانه‌دار شوید

پروژه‌ای مسکونی-تجار ی در قلب بخش اروپایی استانبول در مجاورت پارک 150.000 متری که تمامـــی امکانات ورزشـی و تفریحی از جمله زمین اسب سواری، دوچرخه سواری و دریاچه مصنوعی در آن موجود می‌باشد.در این پروژه تمامی واحـــدها دارای بالکن می‌باشند. پروژه تا تمامی خطوط حمل و نقل عمومـــی از جمله مترو، متروبوس، تراموای و خط مارمارای کمتر از 4 دقیقه پیاده‌ فاصله دارد و همچنین بزرگترین پارک یخی استانبول دقیقا در مجاورت این پروژه قرار گرفته است.

تیپ واحد ها و شروع متراژها

تک خواب  84M2
دو خواب  114M2
سه خواب  172M2

استانبول بخش اروپایی

تاریخ تحویل:2025