Ada Kent University Banner - HamiHolding

دانشگاه آداکنت قبرس شمالی این دانشگاه که در سال 2016 تاسیس شد، با کارکنان برجسته دانشگاهــی متشکل از اعضای هیئت علمی از قبرس، ترکیه و دیگر کشورهای مختلف جهان، با 7 دانشکده و 1 مدرسه حرفه‌ای، آمــوزش خود را در سطـح بین‌المللی برای حدود 2 سال با مجموع 29 برنامه کارشناسی و کاردانی ادامه داده است. به عنوان یک “دانشگاه کنت” به معنای واقعی،به ادغام دانش‌آموزان با جامعه و جهان آنها در زندگـــی کمک می‌کند که افــــرادی با ارزش با ارتباطات و روابط اجتماعـــــی قوی را رشـــــد دهد. هدف این دانشگاه یک پلتفرم است که در آن دانش‌آموزان از فرهنگ‌های مختلف می‌توانند با هم متحــــد شده و یک فرهنگ مشترک در TRNC ایجاد کنند.

منتخب

محل در نقشه گوگل:

وب سایت:

مقالات مرتبط

  • Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

    Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

  • HamiHolding - Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

    موقعیت استثنایی برای خرید و مشارکت در ساخت ترکیه

  • HamiHolding - Special offer - Get a 60% loan

    پیشنهاد ویژه حامی 60 درصد مبلغ ملک را وام بگیرید