Kyrenia University Banner - HamiHolding

دانشگاه UNIVERSITY OF KYRENIA خـــاور نزدیک دانشگاه گیرنه، کنترل کامل دانشکـــده مطالعات دریایــــی را به عهـــده گرفت.مدیریت دریایـــــــی و علــــــوم دریایی همچنین مسئولیت برنامه تحصیلات تکمیلی حمـــــل و نقـــل دریایی و تمام برنامه‌های مدرســـه حرفـــــه‌ای دریایی (با تمام زیرساخت‌ها)از neu را بر عهــده گرفت.کار با زیرساخت‌های مـــــوجود از دانش‌آموزان و استادان از همان ابتدا به دانشگاه در ارائه آمــوزش ایده‌آل با تجربه عمیق ریشه داده است. پس از اعتباربخشی توسط yodak و با رعایت تمام استانداردهای لازم، دانشگاه گیرنه برای تایید شـــــورای آموزشی عالی ترکیه (yok) درخواست داد.

منتخب

محل در نقشه گوگل:

وب سایت:

مقالات مرتبط

  • HamiHolding - Special offer - Buying hospital shares and starting a business in the field of treatment

    خرید سهام بیمارستان و راه اندازی کسب و کار حوزه درمان

  • HamiHolding - Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

    موقعیت استثنایی برای خرید و مشارکت در ساخت ترکیه

  • HamiHolding - The latest and most exclusive casino hotel license in Northern Cyprus

    آخرین و خاص ترین مجوز هتل کازینو در قبرس شمالی