پروژه در قلب یکی  از شاه راههای اصلی استانبول قراردارد که خط اتصال دو بزرگراه مهم استانبول یعنی E5 و Temاست ،این منطقه به دلیل اهمیت زیاد آن ازلحاظ کسب و کار و موقعیت استراتژیک ماسلاک دوم نیز نام گذاری شده که با توجه به موقعیت مکانی و دسترسی ها شرایط فوق العاده ای را برای سرمایه گذاری با سود بالا را برای خریدار فراهم می کند همچنین با سیستم گارلون که نوعی خدمات هتلینگ می باشد با توجه به متراژ ناخالص واحد خریدار می تواند سود اجاره واحد خود را به صورت دلاری بدون دخالت دریافت کند.

  • ۵ دقیقه تا نزدیکترین ایستگاه مترو
  • ۱۰ دقیقه تا مرکز خرید mall of istanbul
  • ۳۰ دقیقه تا فرودگاه استانبول
  • ۱۰ دقیقه تا مرکز تجدرت بین الملل و ساحل زیبای فلوریا و یشیل کوی
  • ۱۵ دقیقه تا تونل آوراسیا