شروع قیمت از ۲۵۵.۰۰۰دلار

۵۰٪ پیش پرداخت

مالقی اقساط ۲ تا ۱۲ ماهه

تاریخ تحویل جولای ۲۰۲۴