شروع قیمت ۶۱۰.۰۰۰دلار

۵۰٪ پیش پرداخت

مابقی اقساط تا ۳ماه

تاریخ تحویل جولای ۲۰۲۳