Gau University - HamiHolding

دانشگاه GAU یک دانشگاه واقعا جهانــــی است که به طور مداوم مشارکت‌ها، برنامـــه‌ها و دانشگاه‌های خود را در خارج از کشور گسترش می‌دهد. در روح جهانـــی شدن، GAU هیچ مـــــرزی ندارد و ب طور فعال در یک اتحاد جهانــی با اعضایی که چهار قاره مختلف را پوشش می‌دهند، حضور دارند. فــــــرزندان شما با پیوستن به دانشگاه GAU، مسیر جدیدی را برای تبدیل شـــدن به رهبــــران رویایـــی در زمینه‌های معتبر مانند کسب و کار، حقوق، پزشکی،مهندسی، علــــوم بهداشتی و معماری پیش روی خـــود دارند. GAU دروازه‌ای را برای یک استاندارد آموزشی موفق در سطــــح جهانـــی با ارائه فرصت‌های بورس تحصیلــــی باز می‌کند.

منتخب

محل در نقشه گوگل:

وب سایت:

مقالات مرتبط

  • HamiHolding - Special offer of three countries

    پیشنهاد ویژه حامی برای سرمایه گذاری ملکی در سه کشور

  • HamiHolding - Special offer - Buying hospital shares and starting a business in the field of treatment

    خرید سهام بیمارستان و راه اندازی کسب و کار حوزه درمان

  • HamiHolding - Special offer - Get a 60% loan

    پیشنهاد ویژه حامی 60 درصد مبلغ ملک را وام بگیرید