درباره حامی هلدینگ

هلدینگ بین المللی حامی از سال 2005، با تفکر تامین سرمایه در حوزه صنعت ساختمان بنیانگذاری شد و در ا‌ولین پروژه ها با ارائه خدمات کارگردانی برند، بازاریابی و تامین سرمایه کسب اعتبار کرد. گروه بین‌المللی حامی با سالها فعالیت مستمر و هوشمندانه، دارای شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاران، سازندگان، طراحان و سازمان‌های تامین کننده مالی داخلی و بین‌المللی بوده و در خصوص مسایل مربوط به مدیریت دارایی، اخذ اقامت و شهروندی کشورهای ترکیه، قبرس شمالی، یونان، اسپانیا آماده ارایه خدمات تخصصی می‌باشد.

همچنین در گروه حقوقی حامی، کلیه امور مرتبط به قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری، مدیریت حقوقی امور مهاجرت و راه اندازی کسب و کار، توسط گروه وکلای قانونی متخصص و بین‌المللی که از مشاوران مالی و وکلای ایرانی و بین المللی مسلط به قوانین تشکیل شده، انجام خواهد شد.

Top10 catalog PDF download - HamiHolding

دانلود کاتالوگ ترکیه

Top10 catalog PDF download - HamiHolding

دانلود کاتالوگ قبرس شمالی

Top10 catalog PDF download - HamiHolding

دانلود کاتالوگ یونان

Top10 catalog PDF download - HamiHolding

دانلود کاتالوگ اسپانیا