HamiHolding - How to transfer pets to Türkiye and its steps

چگونگی انتقال حیوانات خانگی به ترکیه و مراحل آن

یکی از مواردی که برای مهاجرت به ترکیه باید به آن توجه کرد انتقال حیوانات خانگی به ترکیه است. سگ و گربه از حیوانات پر طرفدار برای انتقال به ترکیه هستند. برای این کار باید در ابتدا شرایط حیوان خانگی را داخل کشور مساعد کرد. اولین مورد اقدام به گرفتن شناسنامه حیوان خانگی است

شناسنامه حیوان خانگی شامل نام، سن و نژاد و مشخصات فردی است. برای خارج کردن حیوان خانگی داشتن شناسنامه و کپی صفحه اول آن لازم است.

واکسیناسیون برای انتقال به ترکیه

نکته بعدی واکسینه شدن حیوان خانگی است. باید تمامی واکسن های مورد نیاز حیوان خانگی ۱۴ روز قبل از سفر واکسن ها زده شده باشد.

علاوه بر واکسینه شدن باید از دامپزشکی کشور مبدا گواهی سلامت نیز گرفته شود. این گواهی نشان میدهد که حیوان خانگی هیچ بیماری نداشته و باعث بیماری انسان ها و حیوانات نمیشود. اعتبار این گواهی از مبدا ایران به ترکیه یک هفته است.

میکروچیپ برای انتقال حیوانات به ترکیه

برای انتقال حیوانات خانگی به ترکیه برگه تایید نصب میکروچیپ و کپی آن الزامی است. میکروچیپ ها تراشه های کوچکی هستند که با یک عمل ساده در زیر پوست حیوان قرار میگیرد و این چیپ با دستگاه مخصوص اطلاعات حیوان را نشان میدهد.

این میکروچیپ هیچ گونه ضرری برای حیوان نداشته و مشکلی پیش نمی آورد.

برخی از نژاد سگ ها اجازه جابه جایی از طریق هواپیما را چه در قسمت کابین و یا چه در بخش بار ندارند. اگر قرار باشد که 2 و یا 3 حیوان خانگی خود را در یک قفس نگهداری کنید باید حتما از یک نوع باشند و حتما با توجه به شناسنامه ارائه شده از حیوان خانگی مشخص شوند که از یک مادر هستند.

منتخب

مقالات مرتبط