HamiHolding - Schools in Türkiye

مدارس در ترکیه و مدارس ایرانی ترکیه

دغدغه تحصیلی یکی از اصلی ترین نگرانیهای خانواده ها برای مهاجرت است. در ترکیه شانس خانواده برای اینکه قبل از اقامت بتوانند شرایط را بررسی و مهیا کنند بیشتر است.

مدارس در ترکیه از حدود ۲۰ شهریور به تاریخ ایران شروع میشوند و پایان مدارس در  ایران اواسط خرداد ماه است در این صورت برای انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان خود حدود 2 ماه و نیم زمان دارید.

در ترکیه سه نوع مدرسه وجود دارد: دولتی، خصوصی و بین المللی

مدارس دولتی

تحصیل در این مدارس برای شهروندان ترکیه رایگان است. آموزش به زبان ترکی انجام میشود و برنامه ای از پیش مشخص شده دارد. کلاس های مدارس دولتی معمولا جمعیت زیادی دارند، چیزی در حدود ۲۵ تا ۳۰ دانش آموز. برای ثبت نام در مدارس دولتی باید در همان محله سکونت داشته باشید.

مدارس خصوصی

در این مدارس کلاسها کم جمعیت تر هستند؛ تقریبا نصف جمعیت کلاسهای دولتی. در مدارس خصوصی علاوه بر برنامه آموزش تحصیلی همگانی، فوق برنامه های هنری، ورزشی و زبانهای خارجی هم اجرا می شود.

مدارس بین المللی

این مدارس شعبه هایی از مدارس کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا و آمریکا هستند. برنامه آموزشی این مدارس مطابق با برنامه همان کشور است. سطح آموزشی مدارس بین المللی با مدارس دیگر ترکیه متفاوت است و زبان ترکی زبان دوم آموزش در این مدارس می باشد و امکانات هم در این مدارس بیشتر است. شهریه این مدرسه ها به صورت سالانه محاسبه میشه ولی با توجه به نوع مدرسه متفاوت است.

استانبول دو مدرسه ایرانی هم به نامهای فجر و نور معرفت وجود دارد که براساس نظام آموزشی ایران و آموزش به زبان فارسی است. همچنین در شهر آنکارا نیز یک مدرسه ایرانی به نام 22 بهمن وجود دارد.

منتخب

مقالات مرتبط

  • HamiHolding - Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

    موقعیت استثنایی برای خرید و مشارکت در ساخت ترکیه

  • Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

    Investment and residence in North Cyprus with 35% advance payment

  • Camilca konaklari - HamiHolding

    چاملیجا کناکلاری