HamiHolding - Inheritance laws in Türkiye

قوانین وراثت در ترکیه

یکی از مهم ترین سوال ها در خصوص تعلق گرفتن اموال و دارایی ها بعد از فوت می باشد. تمامی اموال و دارایی ها به صورت مساوی بر اساس قوانین این کشور بین فرزندان پسر و دختر و همسر تقسیم می شود.
طبق قانون اساسی و بر اساس مصوبه های این کشور شخص وارث پس از فوت تمامی اموال سند دار قانونی از قبیل مغازه، ماشین، ملک و… همچنین تمامی بدهی های مالی خود را به تمام ورثه های قانونی خود انتقال می دهد.
برای جلوگیری از برخی مشکلات بهتر است دارنده ی اموال در این کشور یک وصیت نامه قانونی تنظیم نماید. انجام این وصیت باید توسط دفاتر رسمی در کشور ترکیه انجام گیرد. پروسه این کار یک روز کاری می باشد.
بر اساس قوانین وراثت ترکیه سهم وراث به صورت مختلف تنظیم می شود. این تفاوت به میزان نسبت شما با شخص وارث بستگی دارد. البته این نکته مهم را در نظر داشته باشید اگر سهم وراث توسط وصیت نامه شخص مشخص شده باشد، در این صورت امکان تغییر قوانین وجود ندارد.
در صورتی که شخص وارث هیچ گونه وصیت نامه ای را تنظیم نکرده باشد دارایی های وی به صورت مساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم می شود. اما در ابتدای امر در صورت وجود بدهی به دولت و یا وام و اقساط، ابتدا به میزان بدهی از اموال وی کسر و سپس بین وراث تقسیم خواهد شد.

منتخب

مقالات مرتبط

  • HamiHolding - Special offer - Get a 60% loan

    پیشنهاد ویژه حامی 60 درصد مبلغ ملک را وام بگیرید

  • پیشنهاد ویژه اخذ شهروندی ترکیه با 8 میلیون لیر

    پیشنهاد ویژه برای اخذ تابعیت ترکیه با 8 میلیون لیر

  • Megagarden Park - HamiHolding

    مگا گاردن پارک زیتون بورنو